Edukasi
dan Penyadartahuan

10

TAHUN konservasi Orangutan

240+

Orangutan Telah diselamatkan

130+

orangutan Telah Dilepasliarkan

90+

Orangutan Dalam perawatan

3

Site pelepasliaran kukang