Peni the orangutan is released back into the wild

http://www.youtube.com/watch?v=-l0d4FiuPIw&feature=youtu.be
Inilah perjalanan Orangutan “Peni” sejak dari penyelamatan, rehabilitasi sampai akhirnya dapat dilepasliarkan oleh Pusat Rehabilitasi dan Konservasi Orangutan Ketapang Yayasan IAR Indonesia pada 1 Mei 2013…

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Dapatkan kabar terbaru kami

Penyelamatan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Pemulihan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Pelepasliaran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit